Meist

Eesti Matkaliit (Matkaliit) on mittetulunduslik ühendus, mis on käesoleval hetkel katusorganisatsiooniks 22 matkaklubile ja osaühingule. Eesti Matkaliidu juures tegutseb kutsekomisjon ja nõunikud. Meie liikmesorganisatsioonides tegeldakse erinevate matkaliikidega: jalgsi-, jalgratta-, mägi- ja veematkamisega.

Eesti Matkaliidu tegevuse eesmärk on matkategevuse kaudu aidata kaasa eluterve ühiskonna arengule Eestis. Me läheme matkale erinevate eesmärkidega, kuid alati oleme silmas pidanud alljärgnevaid põhimõtteid:

  • matkamine on looduses liikumise üks vorme, kus matkaja liigub arvestades seal kehtivate reeglitega;
  • matkamine on sihipärane tegevus, kus igal matkal on oma eesmärk ja teada selle saavutamise moodused;
  • matkamine annab võimaluse inimese vaimsete ja füüsiliste võimete tasakaalustatud arengule;
  • matkamine on sport ilma publikuta;
  • matkamises nagu spordiski, kehtib Ausa Mängu (Fair Play) põhimõte;
  • matkamine on seiklus, kus üheks edasiviivaks jõuks on uudishimu ja kammitsevaks jõuks reaalne ohutaju;
  • matkamine on ümberlülitumine igapäevasest elurutiinidest omaette olemisele või oma parimate sõprade seltskonnale;
  • matkamine on jõukohane igale eale.

Eesti Matkaliit on Eesti Olümpiakomitee liige, me kuulume Ühendusse Sport Kõigile, teeme koostööd Keskkonnaministeeriumi, EAS Turismiarenduskeskuse ja kohalike omavalitsuste ning arendusorganisatsioonidega. Eesti Matkaliit on Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni (ERA) liige alates 1993. a ja osaleb ERA komisjonide töös.