Aktiivtegevuste instruktori kutse

Kutsekoda kuulutas 13. novembril 2019 välja avaliku konkursi aktiivtegevuste instruktori kutsetele kutse andja leidmiseks. Rõõm on tõdeda, et veebruaris 2020 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu konkursi võitjaks Eesti Matkaliidu.

Eelnimetatud kutse väljaandmise õigus on Eesti Matkaliidul 20. veebruarist 2020 kuni 19. veebruarini 2025.

Aktiivtegevuste instruktor, tase 4, on spetsialiseerumistega:

  • Matkajuht (veematkad, jalgsimatkad)
  • Maastikuvibu instruktor
  • Seiklusraja instruktor

Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused leiad kutse andmise korrast.

Hindamisjuhendid

Veematkajuhi kutse taotleja saab hindamisjuhendiga tutvuda SIIN.

Kutse taotlemiseks (ja taastõendamiseks) vajalikud dokumendid:
avaldus (digitaalselt allkirjastatud)
• isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
• haridust tõendava dokumendi koopia(d), erialaste koolituste läbimist tõendavad dokumendid/tunnistused, kehtiva esmaabi koolituse tunnistuse koopia
• CV tööalase tegevuse kirjeldusega
• maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta

Tasu kutse taotlemisel
Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu.
Kutseeksamitasu on 153 eurot, taastõendamise tasu 78 eurot. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.