Aktiivtegevuste instruktori kutse

Kutsekoda kuulutas 13. novembril 2019 välja avaliku konkursi aktiivtegevuste instruktori kutsetele kutse andja leidmiseks. Rõõm on tõdeda, et veebruaris 2020 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu konkursi võitjaks Eesti Matkaliidu.

Eelnimetatud kutse väljaandmise õigus on Eesti Matkaliidul 20. veebruarist 2020 kuni 19. veebruarini 2025.

Aktiivtegevuste instruktor, tase 4, on spetsialiseerumistega:

 • MATKAJUHT
   • – Jalgsimatkad
    – Motoriseeritud matkad
    – Veematkad
    – Jalgrattamatkad
 • MAASTIKUVIBU INSTRUKTOR
 • SEIKLUSRAJA INSTRUKTOR

KUTSESTANDARDIGA  saab tutvuda SIIN.

Kutse taotlemise EELTINGUMUSED leiad kutse andmise korrast.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid:

 • avaldus (digitaalselt allkirjastatud);
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
 • haridust tõendava dokumendi koopia(d), erialaste koolituste läbimist tõendavad dokumendid/tunnistused, varasemate kutsetunnistuste tõendid;
 • kehtiva esmaabi baas- või täiendkoolituse tunnistus;
 • CV, tööalase tegevuse kirjeldusega;
 • kutse, aktiivtegevuse instruktor, tase 4 matkajuhi spetsialiseerumisel kutse esmasel taotlemisel ja taastõendamisel matkajuhi päevik teostatud matkade kohta;
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.

Küsimuste korral ja lisainfo vajadusel kirjuta eksam@matkaliit.ee

Tasu kutse taotlemisel
Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu.
Kutseeksamitasu on 153 eurot, taastõendamise tasu 78 eurot. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.

Kutsekomisjon
Kutsekomisjoni kuuluvate inimeste hulgas on spetsialiste, õppejõude ja teisi oma ala spetsialiste.
Nimekirja leiad siit: KUTSEREGISTER

Aktiivtegevuste instruktori kutseeksamid aastal 2024

  • Matkajuht spetsialiseerumisega veematkad
   Eksam 25.-26. mai, dokumentide esitamise viimane päev on kolmapäev, 1.mai
   e–aadressil eksam@matkaliit.ee
  • Matkajuht spetsialiseerumisega jalgsimatkad
   Eksam 16.–17. märts, dokumentide esitamise viimane päev on laupäev, 9. märts
   e–aadressil eksam@matkaliit.ee

Eksamiajad kutseharidusasutustega lepitakse kokku eraldi.